• ไทย
    • อังกฤษ
(0)

North America
พบกับเกษตรกรของเรา

จากเกษตรกรรายเล็กไปจนถึงผู้จัดจําหน่ายทั่วโลก

ข้าวโพดเกษตรกร ไทย
Image

“เราจําเป็นต้องเลือกพันธุ์ตามดินเดินเตร่ดินและดินทราย Pac 999 เป็นเรื่องง่ายที่จะเติบโตบนดินเหนียว. เราเติบโต 339 เนื่องจากผลผลิตสูง รอบ ที่นี่ เราเติบโต 339. “ลูกค้าโดยเฉพาะเช่นความหลากหลายของเมล็ดขนาดใหญ่และปกติ เมล็ดกลมเท่านั้น ไม่มีเมล็ดแบนลูกค้าไม่ชอบมัน.

เทคโนโลยีของเรา

เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ที่จดสิทธิบัตรของเราสามารถสร้างความแตกต่างระหว่างฤดูกาลที่ไม่ดีและพืชที่เจริญรุ่งเรืองพร้อมสําหรับตลาด

Advanta ภูมิใจในทศวรรษของการวิจัยและพัฒนาในการผสมพันธุ์พืชและพันธุศาสตร์พืช เมล็ดพันธุ์ไฮบริดของเรามีมูลค่าเพิ่มลักษณะที่พิสูจน์แล้วว่าประสบความสําเร็จในสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

ดูเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ของเรา

ผลกระทบของเรา

การเข้าถึงเมล็ดพันธุ์เป็นส่วนสําคัญของการแก้ปัญหาการรักษาความปลอดภัยอาหารทั่วโลก เมล็ด Advanta เน้นการเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองของเกษตรกรผ่านการเข้าถึงคุณภาพ, เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ไฮบริด.

แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนในโครงการ” สตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย” อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี

การปลูกผักทานไว้ทานเองที่ …

เมล็ด Advanta ฝังยั่งยืนเป็นดีเอ็นเอ.

เมล็ด Advanta ทําหน้าที่ย …

Advanta expects igrowth™ to reshape global sorghum cultivation.

by Sanjiv Rana @Sanj …

แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนในโครงการ” สตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย” อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี

เมล็ด Advanta ฝังยั่งยืนเป็นดีเอ็นเอ.

Advanta expects igrowth™ to reshape global sorghum cultivation.

Disclaimer

Advanta Seeds and its subsidiaries have made every attempt to ensure accuracy of the information provided on this website. However, this is a global webpage with access to different geographies for wider reach and greater awareness of Advanta Seeds. In the course of doing the same, Advanta Seeds has used a Wordpress multilingual translator plugin to convert the language of this website from English to select regional languages.

Advanta therefore, does not accept any responsibility or liability on the nature, standard or the accuracy of the translation and cannot take responsibility for any type of inaccurate contextual meaning in the event of a mismatch from English to a regional language.