• Ukrainian
  • English
(0)

Умови обслуговування

Умови обслуговування

 

 1. Цей веб-сайт, https://advantaseeds.com (надалі іменований згаданим веб-сайтом), управляється Advanta Seeds DMCC, Дубай, ОАЕ (далі – Advanta).
 2. Advanta не пропонує жодних послуг жодній особі через цей веб-сайт. Доступ до будь-якої інформації через цей веб-сайт надається лише “як там, де є основа” та “з усіма несправностями.” Вся інформація або продукти, доступні на веб-сайті або через нього, а також будь-яке програмне забезпечення, доступне на веб-сайті, надаються на основі “найкращих зусиль.”
  • 2.a Застереження про гарантії: Ви чітко погоджуєтесь, що використання сервісу на ваш власний ризик. Послуга надається “як є” та “як доступно”. Advanta прямо відмовляється від будь-яких гарантій будь-якого виду, явних чи прихованих, включаючи, але не обмежуючись, прихованими гарантіями товарності, придатності для певної мети та непорушення. ADVANTA не гарантує, що послуги будуть відповідати вашим вимогам, або послуги будуть безперебійними, своєчасними, безпечними чи без помилок; ADVANTA також не дає жодних гарантій щодо результатів, які можуть бути отримані завдяки сервісу, або що дефекти програмного забезпечення будуть виправлені. Ви розумієте та погоджуєтесь із тим, що будь-які матеріали та / або дані, завантажені або отримані в інший спосіб завдяки використанню послуги, робляться на ваш розсуд та ризик. Ви несете повну відповідальність за будь-які пошкодження комп’ютерних систем або втрату даних, спричинені завантаженням такого матеріалу та / або даних. ADVANTA не надає жодних гарантій щодо будь-яких товарів або послуг, придбаних або отриманих за допомогою послуги, або будь-яких операцій, укладених через службу. Жодна порада чи інформація, усна чи письмова, яку ви отримуєте з електронної пошти ADVANTA або через службу, не створює будь-якої гарантії, прямо не вказаної в цьому документі. ADVANTA не гарантує, що будь-які послуги будуть безперебійними, своєчасними, безпечними або без помилок.
 3. ADVANTA не гарантує, прямо або неявно, гарантує, гарантує і не робить жодних заяв щодо використання, результатів використання або неможливості використовувати інформацію або вміст веб-сайту або отримати до нього доступ з точки зору точності, надійності, повноти, правильності, функціональність, продуктивність, безперервність, своєчасність чи іншим чином, придатність для певної мети та / або непорушення щодо веб-сайту та / або вмісту, доступного на ньому. також будь-яка інформація або дані, доступні на цьому веб-сайті, можуть містити неточності та / або друкарські помилки. ADVANTA не гарантує, що веб-сайт або його функції будуть безперебійними, без помилок або дефектів, або що така інформація відповідатиме будь-яким цілям або вимогам Користувача.
 4. Користувач бере на себе весь ризик щодо використання, результатів такого використання з точки зору точності, надійності, продуктивності, повноти, всебічності, правильності, функціональності, продуктивності, безперервності, своєчасності інформації, даних або будь-якого доступного вмісту на веб-сайті.
 5. ADVANTA не несе будь-якої відповідальності, поточної чи майбутньої, за будь-яку помилку чи упущення, допущені щодо передачі таких даних, інформації чи матеріалів, доступних на цьому веб-сайті.
 6. Користувач відмовляється від свого права на будь-яку претензію, засновану на шкідливих наслідках або результатах будь-якого покладання Користувачем на будь-яку інформацію чи дані, доступні на цьому веб-сайті.
 7. Будь-яка особа, яка отримує доступ до будь-якої інформації або даних із веб-сайту або отримує до них доступ, визнає та погоджується з тим, що всі майнові права, передбачені законом чи іншим чином, на інформацію, отриману такою особою, залишаються виключною власністю ADVANTA. Будь-яке відтворення, розповсюдження або передача будь-якої такої інформації, що міститься на веб-сайті, для розгляду або іншим чином суворо заборонено і може представляти собою порушення законів Великобританії.
 8. ADVANTA не несе відповідальності за будь-які претензії або збитки будь-якого характеру, що виникають безпосередньо або опосередковано, внаслідок використання або застосування даних або матеріалів, до яких здійснюється доступ із цього веб-сайту, або несанкціонованого доступу до цього веб-сайту або іншим способом, незалежно від того, які вони виникли. Будь-які зміни чи доповнення до цього застереження, що змінюють будь-які положення, викладені в цьому документі, можуть бути внесені на власний розсуд ADVANTA без попередження.
  • 8.a. Модифікація умов надання послуг: ADVANTA може змінити умови надання послуги, після яких ADVANTA повідомить вас про зміни. ADVANTA може на власний розсуд час від часу пропонувати вам різноманітні функції та зручності для послуги. Однак ADVANTA залишає за собою право припинити пропонувати такі функції та можливості для послуги в будь-який час без попереднього повідомлення.
 1. Реєстраційні дані: Оглядаючись на послугу, ви погоджуєтесь надати електронну адресу ADVANTA актуальну, повну та точну реєстраційну інформацію („реєстраційні дані”), як це вимагає служба, та підтримувати та оновлювати цю інформацію відповідно до вимог, щоб підтримувати її актуальною. , повний і точний.
 2. Особисте використання та безпека: Ви визнаєте своє право користуватися послугою для вас особисто. Ви погоджуєтесь не перепродавати та не комерційно використовувати послугу без прямої згоди ADVANTA. Ви несете повну відповідальність за недотримання конфіденційності свого пароля та облікового запису. Ви несете повну відповідальність за будь-яке використання вашого облікового запису, включаючи будь-яке несанкціоноване використання вашого облікового запису будь-якою третьою стороною.
 3. Компенсація: Ви погоджуєтесь захищати, компенсувати та утримувати нешкідливу компанію ADVANTA, її працівників, директорів, офіцерів, агентів та їх правонаступників, а також відступляти від будь-яких зобов’язань, збитків, збитків, витрат та витрат, включаючи гонорари адвоката, спричинені або що виникають із претензій, заснованих на використанні вашого облікового запису, включаючи будь-які вимоги про наклеп, наклеп, порушення прав на приватність або публічність, втрату послуг іншими абонентами та порушення інтелектуальної власності чи інших прав.
 4. Умови: Ця угода буде діяти в повному обсязі та діятиме стільки часу, скільки ви користуєтесь послугами. Ви або ADVANTA можете припинити послугу в будь-який час, з або без причин, передбачених положеннями про відшкодування збитків та арбітраж.
 5. ADVANTA залишає за собою право на власний розсуд припинити ваш доступ до послуг та супутніх послуг або будь-якої їх частини в будь-який час без попередження.
 6. Права власності на вміст: Ви визнаєте, що вміст, включаючи, але не обмежуючись текстом, програмним забезпеченням, музикою, звуком, фотографіями, відео, графікою чи іншим матеріалом, що міститься в спонсорській рекламі або по електронній пошті, що розповсюджується, комерційна інформація, представлена ​​вам ADVANTA або постачальники ADVANTA захищені авторськими правами, товарними знаками, знаками обслуговування, патентами та іншими авторськими правами та законами. Вам дозволено використовувати цей вміст лише як дозвіл ADVANTA.
 7. Різне: Ця угода буде регулюватися та тлумачитися відповідно до законів Великобританії, не застосовуючи принципів колізійних законів. Якщо будь-яке положення цієї угоди буде визнано недійсним або таким, що не підлягає виконанню, таке положення буде застосовано, а решта положень буде виконано. Бездіяльність ADVANTA щодо порушення вами або іншими особами не відмовляється від свого права діяти щодо наступних або подібних порушень. Ця угода визначає повне розуміння та домовленість між вами та ADVANTA

Ми можемо збирати таку особисту інформацію про вас:

 

 1. Застосовність законів: стосовно будь-яких судових позовів або провадження проти ADVANTA в суді стосовно будь-яких питань, пов’язаних або пов’язаних із використанням або доступом до цього веб-сайту, така особа, що отримує доступ до цього веб-сайту, безповоротно підпорядковується виключній юрисдикції місцевих судів країни та відмовляється будь-яке заперечення проти такого провадження на підставі місця проведення або на підставі того, що провадження було порушено на незручному форумі. Регулюючим законодавством у таких судових провадженнях, про які йшлося вище, мають бути закони Республіки Великобританія.
 2. Повідомлення про торгову марку: ADVANTA, це всі торгові марки та / або знаки обслуговування ADVANTA. Усі права, що випливають із тих самих, статутних чи інших, повністю покладаються на ADVANTA. Будь-яке порушення вищезазначеного може становити правопорушення згідно із законодавством Великобританії та міжнародними договорами, що регулюють це.
 3. Повідомлення про авторські права: Якщо на цьому веб-сайті не зазначено інше, авторські права на вміст цього веб-сайту належать ADVANTA. Всі права захищені. Жодна частина інформації на цьому веб-сайті, включаючи текст, графіку та HTML-код, не може бути відтворена або передана в будь-якій формі будь-якими способами без письмової згоди ADVANTA.
 1. ADVANTA не претендує на право власності на вміст, який Користувач подає або надає для включення в послугу. Однак щодо вмісту, який Користувач подає або робить доступним для включення до загальнодоступних областей послуги, Користувач надає ADVANTA наступні в усьому світі, безоплатні та невиключні ліцензії, відповідно:
 1. Модифікації послуги: ADVANTA залишає за собою право в будь-який час і час від часу змінювати або припиняти, тимчасово або назавжди, послугу (або будь-яку її частину) з повідомленням або без нього. Користувач погоджується, що ADVANTA не несе відповідальності перед Користувачем або перед будь-якою третьою стороною за будь-які зміни, призупинення або припинення послуги.
 1. Модифікація цих умов використання

ADVANTA, можливо, побажає час від часу оновлювати або змінювати умови, умови та повідомлення щодо зазначених служб веб-сайту, щоб відобразити зміни в послугах, зміни в законодавстві, що впливає на послуги, або з інших вагомих причин, які ADVANTA залишає за собою право робити ці зміни та що Користувач несе відповідальність за регулярний перегляд цих умов, положень та повідомлень. Постійний доступ до зазначених послуг веб-сайту або використання після будь-якої такої зміни означає вашу згоду на такі зміни. Якщо прямо не вказано інше, будь-які нові функції, що змінюють або покращують згадані послуги веб-сайту, підлягають умовам використання, що час від часу змінюються.

 1. Конфіденційність та особиста інформація

Зазначений Користувач повинен мати обліковий запис на зазначеному веб-сайті для створення облікового запису, Користувач повинен надати інформацію про Користувача та оновити цю інформацію за необхідності, щоб підтримувати її актуальною. ADVANTA погоджується, що вона використовуватиме вашу особисту інформацію лише відповідно до умов облікового запису зазначеного Користувача.

Зазначений Користувач відповідає за збереження конфіденційності пароля та інформації облікового запису Користувача. Крім того, зазначені відповідають за всі дії, що відбуваються в обліковому записі зазначеного Користувача, і зазначений Користувач погоджується негайно повідомити ADVANTA про будь-яке несанкціоноване використання цього облікового запису Користувача. ADVANTA не несе відповідальності за будь-яку втрату, яку зазначений Користувач може понести внаслідок використання несанкціонованою особою облікового запису зазначеного Користувача або пароля Користувача.

 1. Відсутність незаконного або забороненого використання:

Як умова використання зазначеного веб-сайту, зазначений Користувач погоджується, що ви не будете використовувати зазначений веб-сайт з будь-якою метою, яка є незаконною або суперечить цим умовам використання. Зазначений Користувач також не може використовувати зазначений веб-сайт будь-яким способом, який може пошкодити, вимкнути, перевантажити або погіршити послуги паспорта .net або перешкоджати їх використанню та користуванню будь-якою іншою стороною. Зазначений Користувач не може намагатися отримати несанкціонований доступ до будь-якого із зазначених облікових записів веб-сайтів, комп’ютерних систем або мереж, пов’язаних із зазначеним веб-сайтом. Зазначений Користувач не може отримувати або намагатись отримати будь-які матеріали чи інформацію будь-якими способами, які навмисно не надаються або не надаються через зазначений веб-сайт.

 

Застереження

Advanta Seeds та її дочірні компанії докладають усіх зусиль для забезпечення точності інформації, розміщеної на цьому веб-сайті. Однак це глобальна веб-сторінка з доступом до різних географічних регіонів для більш широкого охоплення та більшої поінформованості про Advanta Seeds. Проводячи те саме, Advanta Seeds використовувала багатомовний плагін перекладача Wordpress для перетворення мови цього веб-сайту з англійської на вибір регіональних мов.

Тому Advanta не несе відповідальності за природу, стандарт або точність перекладу і не може нести відповідальність за будь-який тип неточного контекстуального значення у випадку невідповідності з англійської мови регіональній.

We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. By browsing our website, you consent to our use of cookies and other tracking technologies. To find out more, read our updated privacy policy on how we use cookies.
Accept