• Română
(0)

Termeni de folosire a serviciilor

Termeni de folosire a serviciilor

Termeni de folosire a serviciilor

1. Acest website, https://advantaseeds.ro (denumit în continuare ,,site-ul menționat”) este operat de Advanta Seeds DMCC, Dubai, UAE (denumit în continuare ca “Advanta”).

2. Advanta nu prestează servicii prin intermediul prezentei platforme în folosul niciunei persoane. Informația furnizată prin intermediul site-ului web este pusă la dispoziție ca atare, în forma brută a acesteia, fără să atragă vreo răspundere pentru calitatea acesteia. Toate informațiile și produsele puse la dispoziție prin intermediul platformei web, precum și toate programele software furnizate sunt rezultatul celui mai bun efort al nostru.

2.a Renunțarea la garanții: Utilizarea serviciului se face exclusiv pe riscul dumneavostră. Serviciul este furnizat „așa cum se găsește” și „după cum este disponibil”. Advanta se dezice în mod explicit de orice obligație de garanție, expresă sau tacită, incluzând, dar fără a se limita la garanții de comercializare, garanții privind lipsa calităților sau imposibilitate de utilizare a produselor conform scopului urmărit, garanție pentru evicțiune. ADVANTA nu oferă nicio garanție că serviciile vor îndeplini cerințele dumneavoastră sau că vor fi furnizate fără întrerupere, la termenele stabilite, în condiții de siguranță sau lipsite de erori; ADVANTA nu oferă nicio garanție cu privire la rezultatele care pot fi obținute prin intermediul serviciului sau că defectele software-ului vor fi corectate. Înțelegeți și sunteți de acord că orice material și/sau date descărcate sau obținute în alt mod prin utilizarea serviciului se face pe proprie răspundere și cu asumarea riscurilor inerente. Veți fi unicul responsabil pentru orice daune provocate sistemelor computerizate pe care le utilizați și pentru pierderea datelor dumneavoastră ca rezultat al descărcării materialelor sau informațiilor de pe platformă. ADVANTA nu oferă nicio garanție cu privire la bunurile sau serviciile achiziționate sau obținute prin intermediul serviciului și nici cu privire la alte operațiuni efectuate utilizând serviciul furnizat. Furnizarea de sfaturi sau informații, în formă orală sau scrisă, nu creează nicio obligație în sarcina ADVANTA.

3. ADVANTA nu garantează, în mod expres sau implicit, și nici nu se obligă în alt mod în ceea ce privește utilizarea, rezultatul utilizării sau inabilitatea de a folosi informația sau conținutul website-ului, cu referire la acuratețea, exactitatea, caracterul complet, corectitudinea, funcționalitatea, performanța, continuitatea, actualitatea sau altfel, aptitudinea de a servi unui anumit scop, respectiv alte încălcări privitoare la website/ conținutul acestuia. De asemenea, orice informație sau date disponibile pe acest website poate conține erori de conținut sau greșeli de tipografie. ADVANTA nu garantează că website-

ul sau funcțiile acestuia vor fi furnizate neîntrerupt sau liber de orice eroare sau defecțiune sau că toată informația răspunde cerințelor sau scopurilor urmărite de UTILIZATOR.

4. UTILIZATORUL își asumă în întregime responsabilitatea în ceea ce privește folosirea și rezultatele obținute prin folosirea informației, datelor și oricărui alt conținut disponibil pe platformă, prin raportare la acuratețea, exactitatea, performanțele, caracterul complet, caracterul inteligibil, corectitudinea, funcționalitatea, performanțele și actualitatea acestora.

5. ADVANTA este exonerată de orice răspundere, actuală sau viitoare, pentru orice eroare sau omisiune comisă cu privire la transmiterea datelor, informațiilor sau materialelor disponibile pe website.

6. UTILIZATORUL renunță la dreptul de a face atrage în orice fel răspunderea ADVANTA cu privire la prejudiciile suferite ca urmare a utilizării sau valorificării informațiilor și datelor disponibile pe website.

7. Orice persoană care accesează sau a accesat orice tip de informație sau date de pe acest website recunoaște și își exprimă acordul că toate drepturile de proprietate intelectuală, legale sau de altă natură, asupra informațiilor primite revin în mod exclusiv ADVANTA. Orice reproducere, redistribuire, copiere sau transmitere, din orice considerente, a datelor sau informațiilor utilizate, sunt strict interzise și constituie o încălcare a legilor din Marea Britanie.

8. ADVANTA nu va fi ținută să răspundă pentru nicio pretenție sau pierdere rezultată direct sau indirect din folosirea/ aplicarea datelor sau a materialelor accesate pe website sau ca urmare a accesului neautorizat la conținutul platformei, ori rezultată în alt mod. ADVANTA își rezervă dreptul de a modifica sau completa unilateral conținutul prezentei clauze, fără notificare.

8.a Modificarea termenilor specifici serviciilor: ADVANTA își rezervă dreptul de a modifica termenii și condițiile serviciilor, cu notificarea acestor modificări către dumneavoastră. ADVANTA poate, din proprie inițiativă, să vă furnizeze o varietate de beneficii și facilități aferente serviciilor oferite. De asemenea, ADVANTA își rezervă dreptul de a înceta oricând furnizarea acestor beneficii și facilități, fără notificare prealabilă.

9. Datele de înregistrare: prin accesarea facilităților serviciului, vă exprimați expres consimțâmântul și vă asumați obligația de a furniza pe e-mail, în folosul ADVANTA, datele necesare înregistrării

dumneavoastră pe platformă, actuale, complete și exacte („datele de înregistrare”), așa cum vi se solicită de către serviciu și să mențineți, respectiv să actualizați aceste informații permanent.

10. Utilizare personală & securitate: Dreptul de a utiliza serviciul este unul strict personal. Prin utilizarea serviciului, sunteți de acord că vă este interzis să comercializați serviciul primit fără scordul expres, formulat în scris, de la ADVANTA. Vă asumați în integralitate răspunderea pentru accesul neautorizat al altor persoane la parola și contul dumneavoastră și orice prejudicii cauzate de acesta.

11. Despăgubiri: Prin utilizarea serviciilor, vă asumați obligația de a apăra, despăgubi și de a exonera de răspundere ADVANTA, angajații, directorii, ofițerii, agenții și succesorii săi împotriva oricăror pretenții, cereri, pierderi sau cheltuieli, incluzând onorarii avocațiale, cauzate de sau derivând din utilizarea neconformă a contului dumneavoastră, inclusiv împotriva oricăror pretenții de calomnie, defăimare, violarea confidențialității sau a drepturilor de publicitate, pierderea serviciilor altor abonați, încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală sau a oricăror alte drepturi.

12. Termeni: Prezentul acord va fi în vigoare pe tot parcursul folosirii serviciilor noastre. Atât UTILIZATORUL cât și ADVANTA păstrează dreptul de a renunța la primirea sau furnizarea serviciului, cu sau fără motivare și cu aplicarea clauzelor privitoare la despăgubiri și arbitraj.

13. ADVANTA își rezervă dreptul de a rezilia interzice accesul la servicii și la facilitățile conexe ori cu privire la orice parte a acestora, fără notificare prealabilă.

14. Drepturi de proprietate intelectuală asupra conținutului: Prin utilizarea platformei vă asumați și recunoașteți faptul că orice conținut, incluzând dar fără a se limita la text, software, muzică, sunet, fotografii, video, grafică sau alte materiale ce conțin reclame plătite sau distribuite prin email, informații comerciale prezentate de către ADVANTA sau de furnizorii ADVANTA, sunt protejate de drepturi de autor, mărci comerciale, brevete sau alte drepturi de proprietate intelectuală. Dreptul de utilizare a conținutului este permis doar cu autorizarea expresă a ADVANTA.

15. Alte clauze: Prezentul acord este guvernat și va fi analizat în concordanță cu legile din Marea Britanie, fără aplicarea dispozițiilor privitoare la conflictele de lege. În cazul în care vreo prevedere a acestei înțelegeri este considerată nulă sau lipsită de efecte, această prevedere va fi considerată nescrisă, fără a afecta conținutul și efectele celorlalte dispoziții. Lipsa de acțiune din partea ADVANTA în caz de încălcare din partea dumneavoastră a unei anumite prevederi nu împiedică ADVANTA să ia

măsuri cu privire la încălcările ulterioare sau similare. Prezentul acord cuprinde toate dispozițiile aplicabile între părți.

Este posibil să colectăm următoarele informații de identificare personală despre dvs.:

· Nume

· Adresă de e-mail

· Cod poștal

· Profil demografic (vârstă, sex, ocupație, educație și bunuri de folosință îndelungată)

· Interese (știri, sport, călătorii, etc)

· Informații Financiare (cont sau informații despre cardul de credit)

· Feedback despre funcționalitatea website-ului

16. Aplicabilitatea legilor: Orice litigiu sau procedură derulată de orice persoană împotriva ADVANTA sau procedură împotriva ADVANTA în fața unei instanțe judecătorești, referitoare la accesul sau utilizarea website-ului se va supune în mod irevocabil jurisdicției instanțelor naționale și locale, iar prin prezenta clauză se renunță expres la posibilitatea de a invoca excepția de necompetență pe motiv că litigiul este de competența unei alte instanțe, din punct de vedere general, material sau teritorial.

Legea care reglementează competența și derularea procedurilor judiciare aplicabilă este cea a Marii Britanii.

17. Notificare privind mărcile comerciale: Orice marcă sau produs cuprinzând mențiunea ADVANTA sunt toate mărci comerciale, înregistrate sub brandul ADVANTA. Toate drepturile derivate din reglementările de proprietate intelectuală revin în integralitate brandului ADVANTA. Orice încălcare a drepturilor recunoscute potrivit prevederilor anterioare constituire infracțiune mai sus constituie o încălcare a dispozițiilor legale din Marea Britanie și a tratelor internaționale care conțin prevederi similare și se sancționează ca atare.

18. Folosirea drepturilor de autor: Cu excepția cazului în care se dispune altfel, drepturile de autor de cu privire la website aparțin ADVANTA. Toate drepturile sunt rezervate. Informația de pe acest website, în întreg sau în parte, incluzând textul, grafica și codul HTML, nu poate fi reprodusă sau transmisă, în nicio modalitate, fără acordul scris și prealabil oferit de ADVANTA.

19. În plus, utilizatorul este de acord să nu folosească serviciul pentru:

· Încărcarea, postarea, trimiterea prin e-mail, transmiterea sau punerea în alt mod la dispoziție a oricărui conținut ilegal, dăunător, amenințător, abuziv, hărțuitor, chinuitor, defăimător, vulgar, obscen, calomniant, care încalcă viața privată sau intimitatea altei persoane, rasist, xenofob sau în alt mod inacceptabil.

· Rănirea minorilor în orice mod.

· Uzurparea identității oricărei persoane sau entități, inclusiv, dar fără a se limita la un oficial ADVANTA, lider de forum, ghid sau gazdă, sau declararea în mod fals sau insinuarea în alt mod a afilierii dvs. cu o persoană sau entitate.

· Falsificarea anteturilor sau manipularea unor altfel de identificatori pentru a masca originea oricărui conținut transmis prin serviciu.

· Încărcarea, postarea, trimiterea prin e-mail, transmiterea sau punerea în alt mod la dispoziție a oricărui conținut pe care nu aveți dreptul să îl puneți la dispoziție în conformitate cu nicio lege sau în cadrul unor relații contractuale sau fiduciare (cum ar fi informații privilegiate, informații de proprietate și confidențiale aflate sau dezvăluite ca parte a relațiilor de muncă sau în baza acordurilor de nedivulgare/confidențialitate).

· Încărcarea, postarea, trimiterea prin e-mail, transmiterea sau punerea la dispoziție a oricărui alt conținut care încalcă orice brevet, marcă comercială, secret comercial, drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate („drepturi”) intelectuală ale oricărei persoane.

· Încărcarea, postarea, trimiterea prin e-mail, transmiterea sau punerea la dispoziție a oricăror alte reclame nesolicitate sau neautorizate, materialelor promoționale, „e-mailurilor nesolicitate”, „spam”, „scrisorilor în lanț”, „schemelor piramidale” sau oricăror alte forme de solicitare, cu excepția părților din website (cum ar fi zonele destinate cumpărăturilor) care sunt expres prevăzute în acest scop (vă rugăm să citiți politica noastră completă privind spamul).

· Încărcarea, postarea, trimiterea prin e-mail, transmiterea sau punerea la dispoziție în orice alt mod a oricărui material care conține viruși software sau orice alt cod de computer, fișiere sau programe concepute pentru a întrerupe, distruge sau limita funcționalitatea oricărui software de calculator sau hardware sau echipament de telecomunicații.

· Întreruperea fluxului normal de dialog, programarea ca un ecran să „deruleze” mai repede decât altul. Utilizatorii serviciului pot tasta sau acționa în alt mod, dar nu într-un mod care afectează negativ capacitatea altor utilizatori de a se angaja în schimburi în timp real.

· Interferența sau întreruperea serviciului sau serverelor sau rețelelor conectate la serviciu sau încălcarea oricăror cerințe, proceduri, politici sau reglementări ale rețelelor conectate la serviciu.

· Încălcarea intenționată sau neintenționată a oricărei legi locale, de stat, naționale sau internaționale aplicabile, inclusiv, dar fără a se limita la, reglementările promulgate de comisia de valori mobiliare și bursă din SUA, orice reguli ale oricărui schimb național sau de altă natură, inclusiv, dar fără limitare, orice tranzacție de valori, orice tranzacție pe bursa americană sau NASDAQ și orice reglementări cu putere de lege.

· „Umărirea” sau hărțuirea unei alte persoane.

· Colectarea sau stocarea datelor personale ale altor utilizatori

20. Recomandări speciale pentru folosirea internațională: Datorită naturii globale a internetului, UTILIZATORUL este de acord să respecte toate regulile naționale în ceea ce privește conduita online și conținutul acceptabil. Mai exact, UTILIZATORUL este de acord să respecte toate legile aplicabile referitoare la transmiterea datelor tehnice exportate din țara în care acesta are stabilită reședința.

21. Conținutul trimis sau pus la dispoziție prin serviciu de UTILIZATOR: ADVANTA nu pretinde drepturi de proprietate asupra conținutului pe care Utilizatorul îl trimite sau îl pune la dispoziție prin serviciu. Cu toate acestea, în ceea ce privește conținutul pe care Utilizatorul îl trimite sau îl pune la dispoziție pentru includerea acestuia în zonele website-ului care sunt accesibile publicului, acesta acordă ADVANTA o licență neexclusivă și gratuită, care se execută în următoarele condiții:

· În ceea ce privește conținutul pe care îl trimite UTILIZATORUL sau îl face public pentru includerea într-o zonă de acces public a grupurilor ADVANTA, UTILIZATORUL transmite ADVANTA o licență neexclusivă care îi acordă drept de distribuire, reproducere, modificare, adaptare și afișare publică a acestui tip de conținut în scopul furnizării și promovării serviciului pe grupurile ADVANTA pentru care acest conținut a fost trimis sau pus la dispoziție. Licența produce efecte pe perioada în care UTILIZATORUL alege să furnizeze acest conținut în mod public, prin serviciu, și încetează prin comun acord, moment în care ADVANTA va șterge conținutul din serviciu.

22. Modificări ale serviciilor: ADVANTA își rezervă dreptul discreționar de a modifica sau a întrerupe, temporar sau permanent serviciul (sau orice parte a acestuia) cu sau fără notificare prealabilă.

UTILIZATORUL este de acord că ADVANTA nu va fi răspunzătoare față de sine sau față de terțe persoane pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a serviciului, indiferent că este temporară sau permanentă.

24. Încetarea

Utilizatorul este de acord că ADVANTA poate, în anumite circumstanțe și fără o notificare prealabilă, să șteargă contul UTILIZATORULUI, orice adresă de e-mail asociată și să interzică accesul acestuia la serviciu. Motivele care justifică încetarea includ, dar nu se limitează la:

(a) încălcări sau violări ale termenilor și condițiilor sau altor acorduri sau ghiduri incluse în acestea;

(b) cereri din partea forțelor de ordine sau a altor agenții guvernamentale;

(c) o cerere venită din partea UTILIZATORULUI (ștergerea contului auto-inițiată),

(d) întreruperea sau modificarea semnificativă a Serviciului (sau a oricărei părți a acestuia),

(e) probleme tehnice sau de securitate intempestive,

(f) perioade prelungite de inactivitate,

Închiderea contului dumneavoastră ADVANTA include:

(a) Eliminarea accesului la toate ofertele din cadrul serviciului, inclusiv, dar fără a se limita la poștă electronică ADVANTA, grupuri, chat-uri, domenii, licitații, panouri de mesaje, felicitări, alerte și jocuri,

(b) Ștergerea parolei și a tuturor informațiilor, fișierelor și conținutului aferent asociate cu sau parte a contului dumneavoastră,

(c) Interzicerea utilizării ulterioare a serviciului. În plus, vă exprimați consimțământul că ADVANTA are posibilitatea ștergerii unilaterale a contului, fără cauză, și că ADVANTA nu va fi răspunzătoare față de dumneavoastră sau de orice terță parte pentru încetarea contului, adreselor de e-mail asociate sau a accesului la serviciu.

Acești termeni de utilizare constituie un acord legal între UTILIZATOR și ADVANTA. Utilizatorul trebuie să accepte fără modificări toți termenii, condițiile și notificările conținuți în politica de utilizare pentru a accesa și utiliza serviciile. În cazul în care UTILIZATORUL nu acceptă acești termeni de utilizare în întregime, nu va putea accesa facilitățile website-ului.

25. Modificarea termenilor de utilizare

ADVANTA își rezervă dreptul de a modifica sau actualiza termenii, condițiile și notificările de furnizare a serviciului, din când în când, pentru ca aceștia să reflecte modificările legislative sau schimbările serviciului însuși sau pentru alte motive temeinice, fără notificare prealabilă, fiind responsabilitatea UTILIZATORULUI să verifice constant politica de utilizare.

Continuarea accesului sau utilizării serviciului, după orice modificare adusă de ADVANTA acestuia, prezumă exprimarea consimțământului UTILIZATORULUI cu privire la aceste modificări. În lipsă de stipulație expresă, orice modificări sau noi funcții ale website-ului, destinate să îmbunătățească serviciile furnizate, sunt supuse acelorași dispoziții ca prevederile anterioare.

26. Confidențialitatea Informațiilor Personale

UTILIZATORUL trebuie să își creeze un cont, iar pentru generarea acestuia este necesar să furnizeze și să actualizeze datele sale personale, pentru ca acestea să fie în permanență corecte. ADVANTA este de acord să utilizeze informațiile personale doar în acord cu termenii stabiliți pentru crearea contului.

UTILIZATORUL este responsabil pentru menținerea confidențialității contului și parolei. În plus, UTILIZATORUL este responsabil pentru orice activitate care se desfășoară prin urilizarea contului său, fiind obligat să informeze de îndată ADVANTA pentru orice acces neautorizat la acesta. ADVANTA nu este responsabilă pentru prejudiciile pe care UTILIZATORUL le-ar putea suferi ca al folosirii contului de către o persoană neautorizată care are acces la parola sa.

27. Interzicerea utilizării neloiale sau ilegale:

Ca o condiție a folosirii website-ului mai sus menționat, UTILIZATORUL este de acord că website-ul nu îl va utiliza în scopuri ilegale sau contrare termenilor și condițiilor de folosire. UTILIZATORUL nu va putea, de asemenea, să folosească website-ul de așa manieră încât să încalce, dezactiveze, suprasolicite sau submineze serviciile .net sau sau să împiedice utilizarea acestora de către alte persoane. UTILIZATORUL nu va încerca să obțină acces neautorizat la niciunul dintre conturile website-ului, la sistemul de calculatoare sau orice alte rețele asociate cu website-ul mai sus menționat. UTILIZATORUL nu va obține și nu va încerca obținerea de materiale sau informații prin mijloace care nu sunt puse la dispoziție intenționat sau furnizate prin intermediului website-ului mai sus menționat.

Disclaimer

Advanta Seeds and its subsidiaries have made every attempt to ensure accuracy of the information provided on this website. However, this is a global webpage with access to different geographies for wider reach and greater awareness of Advanta Seeds. In the course of doing the same, Advanta Seeds has used a Wordpress multilingual translator plugin to convert the language of this website from English to select regional languages.

Advanta therefore, does not accept any responsibility or liability on the nature, standard or the accuracy of the translation and cannot take responsibility for any type of inaccurate contextual meaning in the event of a mismatch from English to a regional language.

We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. By browsing our website, you consent to our use of cookies and other tracking technologies. To find out more, read our updated privacy policy on how we use cookies.
Accept